Funkcjonalizacja

Znakowanie
LIFOLAS M ŚRODKI DO ZNAKOWANIA LASEROWEGO

Absorbery światła laserowego do znakowania elementów z tworzyw sztucznych, specjalnie dobierane w zależności od typu tworzywa sztucznego i zastosowanej technologii laserowej, umożliwiają wykonywanie napisów w ciemnych lub jasnych odcieniach szarości.

Spawanie laserowe
LIFOLAS W ŚRODKI DO SPAWANIA LASEROWEGO

Dzięki absorberom promieni laserowych o zdefiniowanych zakresach absorpcji materiał spoinujący pochłania energię. Dobór absorberów zależy nie tylko od typu tworzywa sztucznego i od zastosowanej technologii laserowej, lecz także od koloru obu składników spoiny.

Działanie antystatyczne
LIFOSTAT ANTYSTATYKI

Antystatyki o długotrwałym i krótkotrwałym działaniu oraz ich mieszanki przyczyniają się do skutecznego odprowadzania nagromadzonych ładunków elektrostatycznych zarówno w czasie produkcji, napełniania i przechowywania, jak i w okresie użytkowania wyrobów.

Odporność na zadrapania i polepszenie właściwości plastycznych
LIFOSLIP ŚRODKI POŚLIZGOWE

Środki poślizgowe są środkami pomocniczymi służącymi do polepszenia właściwości plastycznych, do eliminowania powstawania odgłosu pisków oraz do zwiększenia odporności na zadrapania.

Nukleidowanie i poprawa transparentności
LIFONUK ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

Bazę receptury koncentratów barwiących do selektywnego nukleidowania stanowią organiczne i nieorganiczne substancje czynne. Mają one wpływ na krystaliczność i tym samym na transparencję, wytrzymałość i stabilność wymiarową elementów formowanych z tworzyw sztucznych.

Ochrona zawartości opakowania
LIFOSHIELD STABILIZATORY UV DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO

Koncentraty barwiące z tej grupy chronią zawartość transparentnych oraz translucentnych butelek i pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych przed szkodliwym promieniowaniem UV. Barwniki są transparentne, w neutralnych kolorach i mogą być stosowane do barwienia opakowań artykułów spożywczych.

Rozjaśniacze optyczne
LIFOLUX ROZJAŚNIACZE

Te koncentraty barwiące zawierają optyczne rozjaśniacze poprawiające czystość barwy i stopień bieli wybarwienia.

Zwiększenie przyczepności
LIFOBLOCK ŚRODKI ANTYPOŚLIZGOWE

Antypoślizgowe koncentraty barwiące ograniczają właściwości poślizgowe folii.

Kontakt

Lifocolor Farbplast Sp.z o.o. 

ul B. Raczkowskiego 2
85-862 Bydgoszcz
Polska

tel.: +48 52 323 81 60
fax: +48 52 323 81 70

e-mail: sekretariat@lifocolor.pl
Dział handlowy: handel@lifocolor.pl


www.lifocolor.pl

Facebook

Google+