Produkty niestandardowe – od pomysłu do gotowego wyrobu

Korzyści dla klienta

„Kolor to integralny element wzornictwa, funkcji i właściwości wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych". Dlatego też eksperci firmy Lifocolor towarzyszą klientowi od momentu powstania koncepcji, propozycji designu, prób zdefiniowania wyrobu, przygotowania pierwszych próbek i wyrobu próbnego aż do etapu produkcji seryjnej. Jesteśmy obecni na całym świecie i zawsze blisko naszych klientów.

W całej fazie projektu firma Lifocolor informuje i doradza swoim klientom w kwestiach związanych z barwieniem tworzyw sztucznych, ich modyfikacją i techniką pomiaru barwy.

Koncepcja i design

Aktualna baza kolorów firmy Lifocolor obejmuje ponad 50.000 udokumentowanych receptur barwników i efektów, które są dostępne w postaci próbek. Regularnie opracowywane bazy ilustrują zarówno najnowsze trendy kolorystyczne dla różnych rodzajów tworzyw sztucznych, jak i właściwości, jakie można uzyskać stosując specjalne efekty.

Już w początkowej fazie projektu uwzględniamy takie specyficzne wymagania, jak brak zastrzeżeń pod względem fizjologicznym oraz zgodność z odnośnymi przepisami i z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem REACH.

Zdefiniowanie produktu

Indywidualnie dobrane kolory można zwizualizować, wykonując próbki z określonego typu polimeru. W taki sposób uwzględnia się wpływ danego materiału wyjściowego i powierzchni wyrobu na odbierane wrażenie barwy czy połysku.

Istnieje również możliwość zaprezentowania koloru w wyrobie finalnym. Wykonujemy próbne nakrętki i butelki o różnym stopniu połysku, butelki przy użyciu technologii koekstruzji, folie, monofilamenty oraz inne rodzaje wyrobu. Wybór pigmentu jest uzależniony zarówno od wyrobu, jak i od planowanej techniki formowania i parametrów procesu przetwarzania.

Próbka

Dzięki elastycznym zdolnościom produkcyjnym naszego laboratorium możliwe jest szybkie wykonanie próbek, które w szczególnych przypadkach można poddać modyfikacji czy optymalizacji bezpośrednio w obrabiarce producenta.

Nasza najnowocześniejsza technika pomiaru barwy zapewnia pomiar ilościowy, ocenę i ewentualną korektę odchyleń. Oprócz niezbędnej specjalnej dokumentacji sporządza się również odpowiednie protokoły z pomiaru barwy.

Wyrób próbny

Po ustaleniu optymalnej ilości dozowania następuje ostateczna specyfikacja formuły. Koszty barwienia można obniżyć, łącząc koncentraty barwiące z dodatkami modyfikującymi. Jeśli konieczne są duże ilości dodatków modyfikujących, to racjonalnym rozwiązaniem jest stosowanie compoundów technicznych.

Kontakt

Lifocolor Farbplast Sp.z o.o. 

ul B. Raczkowskiego 2
85-862 Bydgoszcz
Polska

tel.: +48 52 323 81 60
fax: +48 52 323 81 70

e-mail: sekretariat@lifocolor.pl
Dział handlowy: handel@lifocolor.pl


www.lifocolor.pl

Facebook

Google+