Produkty

Koncentraty barwiące i ich zastosowanie

Opracowując wszystkie preparacje Lifocolor, dobieramy odpowiednie barwniki, dodatki modyfikujące i nośniki polimerowe, uwzględniając przy tym ich efektywność w wyrobie finalnym i określone parametry procesu przetwarzania.

Specyfikacje koncentratów barwiących przygotowuje się w zależności od rodzaju polimeru, temperatur procesu przetwarzania, trwałości wybarwienia (światło, warunki atmosferyczne, migracja), braku zastrzeżeń pod względem fizjologicznym, tolerancji w różnicy koloru, metamerii, okresu użytkowania wyrobu, technologii narzędzi i obróbki, techniki mieszania i dozowania, podatności na odkształcenie, trwałości chemicznej, ustalając przy tym optymalną relację ceny do usługi. Zastosowanie dodatkowych substancji czynnych w postaci dodatków modyfikujących staje się konieczne, jeśli poddawane obróbce tworzywo sztuczne lub wyrób finalny ma charakteryzować się specjalnymi właściwościami.

Właściwy dobór nośnika polimerowego gwarantuje wysokiej jakości efekt wybarwienia i brak negatywnego wpływu barwienia na właściwości materiału wyjściowego.

Kontakt

Lifocolor Farbplast Sp.z o.o. 

ul B. Raczkowskiego 2
85-862 Bydgoszcz
Polska

tel.: +48 52 323 81 60
fax: +48 52 323 81 70

e-mail: sekretariat@lifocolor.pl
Dział handlowy: handel@lifocolor.pl


www.lifocolor.pl

Facebook

Google+