Opracowanie produktu

Lifocolor demonstruje wybrane kolory na określonym rodzaju tworzywa. Odpowiednio do swoich potrzeb klient może wybrać wybarwienie w formie płytki o różnej grubości lub płytki w kształcie łezki, nakrętki, butelki wyprodukowanej w technologii mono lub koekstruzji lub też w postaci folii polietylenowej wytłaczanej z rozdmuchem. W ten sposób uwzględniamy wpływ danego rodzaju polimeru i powierzchni wyrobu na odbierane wrażenie barwy czy połysku.

Dobór pigmentów oraz ewentualnie konieczna stabilizacja następuje w zależności od wymogów, jakie powinien spełniać wyrób, planowanego procesu formowania i parametrów procesu przetwarzania.

Już w tej fazie uwzględniamy takie specyficzne wymogi, jak brak zastrzeżeń pod względem fizjologicznym oraz zgodność wyrobu z odnośnymi przepisami i z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem REACH.

Elastyczne zdolności produkcyjne naszego laboratorium pozwalają na szybkie wykonanie próbek, które w szczególnych przypadkach można nawet poddać modyfikacji czy optymalizacji bezpośrednio w obrabiarce producenta.

Nasi klienci zawsze otrzymują rozwiązanie odpowiednie do ich potrzeb, niezależnie od tego, czy będzie to zoptymalizowany koncentrat barwiący czy też compound techniczny.

Kontakt

Lifocolor Farbplast Sp.z o.o. 

ul B. Raczkowskiego 2
85-862 Bydgoszcz
Polska

tel.: +48 52 323 81 60
fax: +48 52 323 81 70

e-mail: sekretariat@lifocolor.pl
Dział handlowy: handel@lifocolor.pl


www.lifocolor.pl

Facebook

Google+