Vývoj produktů

Lifocolor Vám názorně ukáže nastavení Vašich barev ve specifikovaném materiálu. Při tom máte na výběr obdržet barvy jako destičky, jako víčko, jako mono nebo coex láhev nebo také jako PE fólii - zcela podle Vašich požadavků. Zohlední se tak vlivy daného polymeru a povrchu produktu na barevnost, resp. lesk.

Výběr pigmentu a případně potřebná stabilizace probíhají v závislosti na produktových požadavcích, plánované technologii tváření a parametrech zpracování.

Specifické požadavky na produkt, jako je zdravotní nezávadnost nebo shoda s příslušnou legislativou a aktuálně platným nařízením REACH, jsou již zohledněny.

Flexibilní rozvržení našich laboratorních kapacit Vám umožní rychlou dostupnost laboratorních vzorků, které lze ve speciálních případech upravovat a optimalizovat přímo na výrobním stroji výrobce.

Ať už ve formě optimalizovaného masterbatche nebo technického kompaundu, v každém případě obdržíte kvalifikované řešení Vašich požadavků.Kontakt