Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Stručný přehled k ochraně osobních údajů

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, jimiž můžete být osobně identifikováni.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném v tomto textu.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel internetových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v záhlaví tohoto webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje jsou za prvé shromažďovány tím, že nám je sdělíte. Například to mohou být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky naším informačním systémem při návštěvě našich webových stránek.
Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky).
Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno bezchybné poskytování webových stránek.
Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů.
Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v záhlaví, pokud máte další otázky týkající se ochrany údajů.
Máte také právo podat odvolání u příslušného dozorového úřadu.

2. Všeobecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji je zacházeno důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Při návštěvě této webové stránky se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k jakým účelům je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to provádí.

Rádi bychom poukázali na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) ůže mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů proti přístupu třetích stran není možná.

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho procesů zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, abyste nám zaslali neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u říslušného dozorového úřadu. říslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, abychom vám nebo třetí osobě předali údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, v běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Požádáte-li o přímý přenos údajů jinému správci, provedeme to pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Právo na přístup, blokování, výmaz

Máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů kdykoliv v rozsahu platných právních předpisů.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v záhlaví, pokud máte další otázky týkající se osobních údajů.

3. Pověřenec pro ochranu údajů

Pověřenec pro ochranu údajů předepsaný právními předpisy

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu údajů.
Thomas Grimm
Lifocolor Farben GmbH
Reundorfer Stasse 18
962 15 Lichtenfels
Telefon: +49 9571 789 - 0
E-Mail: datenschutz@lifocolor.de

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Serverové logové soubory

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. serverových logových souborech, které nám váš prohlížeč automaticky předává.

Jsou to:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL odkazujícího zdroje
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas serverového požadavku
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou slučovány s jinými zdroji údajů.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Serverové logové soubory se po 14 dnech automaticky odstraní.

Kontakt