Politika kvality a EMS

Politika kvality a EMS společnosti LIFOCOLOR, s.r.o. se orientuje především na plnění požadavků a očekávání zákazníků, majitele organizace i zaměstnanců, plnění požadavků předpisů a šetrný vztah k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí a prevenci znečištění).
Vedení společnosti vyhlašuje: 

  1. Zákazníci a jejich spokojenost jsou pro nás na prvním místě, proto naslouchání jejich požadavkům, vstřícnost a ochota pomoci vyřešit jakékoliv jejich problémy, jsou pro nás zásadní. Vzájemná spolupráce a dobrá komunikace se zákazníky jsou pro nás nejdůležitější.
  2. Moderní technické vybavení laboratoře i výrobní haly poskytuje dokonalé služby a optimální technické řešení požadavků našich zákazníků. Zaručujeme nejvyšší kvalitu našich produktů, které dosahujeme díky spolehlivým a vysoce výkonným výrobním zařízením a moderním technologiím, které zaručují homogenitu a optimální dispergaci pigmentů, barviv i aditiv a tím snižování barevných odchylek, požadovanou velikost granulí apod. Snažíme se i o optimální cenové relace našich výrobků a to s ohledem nejen na kvalitu, která je pro nás prvořadá, ale i na požadované specifikace/parametry, koncentraci a typ pigmentů, vhodný nosič, odebírané množství a také veškeré legislativní požadavky.
  3. Klademe důraz na aktuální trendy, proto investujeme do inovací, které napomohou větší flexibilitě při řešení všech požadavků zákazníků a to i v budoucnosti, snažíme se předvídat i budoucí vývoj v našem odvětví.
  4. Trvale se snažíme zlepšovat kvalitu výrobků i vlastní práce a důsledně tak plníme požadavky systému kvality.
  5. Naši pracovníci jsou pro nás velice důležití, neboť oni stojí za úspěchem naší společnosti. Proto podporujeme jejich další růst, investujeme do jejich vzdělání, odbornosti, nasloucháme jejich
    potřebám a požadavkům a motivujeme je k dosažení těch nejlepších výsledků. Reagujeme i na podněty ze strany pracovníků vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti.
  6. Naprosto zásadní je pro nás ochrana životního prostředí a vytváření zdravých a bezpečných pracovních podmínek pro naše zaměstnance.
  7. Snažíme se o snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí zajištěním minimalizace odpadů, úsporou energií a materiálů a také zvyšováním povědomí zaměstnanců v této oblasti. 
  8. Lifocolor, s.r.o. si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a proto přijal dokument zvaný Kodex chování společnosti, se kterým jsou seznámeni všichni zaměstnanci organizace a je zveřejněn i na webových stránkách společnosti. 

Politika kvality a EMS je vydána i jako samostatný dokument, aby s jejím zněním mohli být seznámeni a srozuměni všichni pracovníci společnosti a aby byla přístupná všem zainteresovaným stranám. S politikou kvality a EMS je seznamován při příchodu každý nový pracovník. Politika kvality a EMS je pravidelně přezkoumávána z hlediska kontinuity, vhodnosti a přiměřenosti, v rámci přezkoumání systému managementu.

Kontakt